Katteklubben

Indmelding

Medlemstype  År  Kontingent  
Familemedlemrest 2017kr 200,-
Familemedlemrest 2017 + 2018kr 450,-
Hovedmedlemrest 2017kr 150,-
Hovedmedlemrest 2017 + 2018kr 375,-
Familiemedlem Pensionistrest 2017kr 120,-
Familiemedlem Pensionistrest 2017 + 2018kr 300,-
Hovedmedlem Pensionistrest 2017kr 75,-
Hovedmedlem Pensionistrest 2017 + 2018kr 225,-

Kattemagasinet bliver elektronisk
Som nævnt i sidste nummer, udkommer Kattemagasinet i elektronisk form fra nr. 1, 2013. Alle medlemmer af en hovedklub vil få tilbudt den elektroniske udgave som en del af deres medlemskab.
Hvis et medlem fortsat ønsker at modtage en trykt udgave af Kattemagasinet, kan det naturligvis lade sig gøre.
Hovedklubberne vil tilbyde deres medlemmer mulighed for at få tilsendt en trykt udgave mod dækning af forsendelsesomkostningerne. Man vil derfor hos sin klub kunne tegne et forsendelsesabonnement på kr. 100 for 2014 – så modtager man 4 numre af Kattemagasinet med posten, ganske som sædvanligt.
Når Forretningsudvalget har valgt denne fremgangsmåde skyldes det, at portoudgifterne er steget så kraftigt i de senere år, at omkostningerne til udsendelse af bladet langt overstiger omkostningerne til trykning. Det eneste alternativ ville have været at tvinge en prisstigning igennem for alle, og det har vi ikke ønsket i den nuværende økonomiske situation.
Så kort sagt:
- hvis du synes det er fint med en elektronisk udgave behøver du ikke foretage dig noget
- hvis du gerne fortsat vil have et trykt blad tilsendt med posten, skal du tegne et forsendelsesabonnement til kr. 100 for 4 blade i 2017 hos din klub
Meld mig ind